Trading Card Sets

GPK garbage pail kids 1985 series 13a, 4b, 5a, 5b, 6b, 11a, 11b, 15a, 17a, 18bGLOSSY

GPK garbage pail kids 1985 series 13a, 4b, 5a, 5b, 6b, 11a, 11b, 15a, 17a, 18bGLOSSY
GPK garbage pail kids 1985 series 13a, 4b, 5a, 5b, 6b, 11a, 11b, 15a, 17a, 18bGLOSSY
GPK garbage pail kids 1985 series 13a, 4b, 5a, 5b, 6b, 11a, 11b, 15a, 17a, 18bGLOSSY
GPK garbage pail kids 1985 series 13a, 4b, 5a, 5b, 6b, 11a, 11b, 15a, 17a, 18bGLOSSY
GPK garbage pail kids 1985 series 13a, 4b, 5a, 5b, 6b, 11a, 11b, 15a, 17a, 18bGLOSSY
GPK garbage pail kids 1985 series 13a, 4b, 5a, 5b, 6b, 11a, 11b, 15a, 17a, 18bGLOSSY
GPK garbage pail kids 1985 series 13a, 4b, 5a, 5b, 6b, 11a, 11b, 15a, 17a, 18bGLOSSY
GPK garbage pail kids 1985 series 13a, 4b, 5a, 5b, 6b, 11a, 11b, 15a, 17a, 18bGLOSSY
GPK garbage pail kids 1985 series 13a, 4b, 5a, 5b, 6b, 11a, 11b, 15a, 17a, 18bGLOSSY
GPK garbage pail kids 1985 series 13a, 4b, 5a, 5b, 6b, 11a, 11b, 15a, 17a, 18bGLOSSY

GPK garbage pail kids 1985 series 13a, 4b, 5a, 5b, 6b, 11a, 11b, 15a, 17a, 18bGLOSSY    GPK garbage pail kids 1985 series 13a, 4b, 5a, 5b, 6b, 11a, 11b, 15a, 17a, 18bGLOSSY

Series 1 x 10 GLOSSY back cards. All 10 cards RARE glossy backs. No writing on any cards. 3a, 4b, 5a, 5b, 6b, 11a, 11b, 15a, 17a, 18b.


GPK garbage pail kids 1985 series 13a, 4b, 5a, 5b, 6b, 11a, 11b, 15a, 17a, 18bGLOSSY    GPK garbage pail kids 1985 series 13a, 4b, 5a, 5b, 6b, 11a, 11b, 15a, 17a, 18bGLOSSY